Thông tin chi tiết

Tranh sứ Phong cảnh
Chất liệu tranh ,được làm từ màu đất tự nhiên, vẽ tay 100%
và lung ở nhiệt độ 1000 oC độ bền màu vĩnh cửu.
Khung tranh màu vân gỗ nhựa Compoxite cao cấp bền đẹp.

su 01

su 02

su 03 su 04 su 05 su 06 su 07 su 08 su 09 su 10 su 11 su 12 su 13 su 14 su 15 su 16 su 17 su 18 su 19 su 20 su 21 su 22 su 23