Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ Đại -ID04

600.000

Tên sản phẩm: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu -ID04
Danh mục: Tranh ảnh Bác HồTranh in dầu nghệ thuật
Giá:

700,000 đ

Mã sản phẩm: ID04
Kích thước: 50*70 cm
Trạng thái: Còn hàng