Bài vị thờ bằng đồng vàng giả cổ-Cửu huyền thất tổ-A083

2.990.000

 

Mã sản phẩm: A083
Kích thước: 8*21*43 cm
Trạng thái: Còn hàng