Thông tin chi tiết

-Tranh gỗ ghép hình bản đồ Việt Nam

-Bản đồ Việt Nam ghép gỗ tự nhiên

-Bản đồ gỗ Việt Nam

-chất liệu gỗ tự nhiên được ghép lại rất kỳ công ,sơn pu cao cấp