Thông tin chi tiết

-bộ bàn dao cắt po giấy
-dao cắt bo giấy khung tranh
-lưỡi giao cắt bo
-dao cắt po xốp
-dao căt po tròn
-lưỡi dao cắt bo tròn
-lưỡi dao cắt xốp