Thông tin chi tiết

Bộ xuân hạ thu đông -tranh thêu chữ thập thành phẩm- CT26
SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.