Thông tin chi tiết

Cánh đồng hoa hướng dương -thêu chữ thập thành phẩm-CT21
SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.