Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ Tâm  thư pháp ,khung +kính bền đẹp.

-Tâm bất biến

-ứng vạn biến