Thông tin chi tiết

Tranh đồng liền mê chữ Thọ (tiếng Việt) chạm khắc nổi rất tinh xảo

Tranh đã bao gồm đóng khung lồng kính như hình ảnh mẫu

Tranh chữ Thọ phù hợp cho món quà mừng thọ, chúc thọ đầy ý nghĩa.
PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI – MÃI TRƯỜNG LƯU
THỌ TỶ NAM SƠN – TÙNG BÁCH LÃO