Thông tin chi tiết

Đại triển hoằng đồ- Tranh phù điêu- K046

Chất liệu: Phù điêu composite

Ý nghĩa, cho cơ đồ phát triển , làm ăn thịnh vượng.