Thông tin chi tiết

Đinh lá cao cấp mềm dẻo bẻ được nhiều lần.
KT 0,01 * 0,3 * 2 cm
số lượng đinh 50.000 cái /hộp