Thông tin chi tiết

Đồng hồ mâm trống đồng đông sơn
Chất liệu đồng vàng  nguyên chất 100% tạo hoa văn bằng công nghệ hóa chất ăn mòn rất  tinh xảo.
Kích thươc Phi 41cm

Đồng Hồ treo tường hình bản đồ Việt Nam

Đồng hồ đồng ăn mòn hình bản đồ Việt Nam

Đồng hồ bằng đồng, tròn hình bản đồ Việt Nam