Thông tin chi tiết

-Kích thước tranh chưa cộng bao khung
-Giá sản phẩm tranh ép gỗ đổ bóng
20×30 = 150.000đ
25×35 = 200.000đ
30×40 = 350.000đ
40×60 = 500.000đ
50×75 = 650.000đ[ván 9 ly] 50×75 = 700.000đ[ván 12 ly] 60×90 = 800.000đ[ ván 9 ly] 60×90 = 900.000đ[ ván 12 ly] Đặt hàng từ 3 đến 5 ngày