Thông tin chi tiết

Khung ảnh thờ -gỗ hương -TG12
Chất liệu: gỗ hương ( lào) sơn pu vao cấp