Thông tin chi tiết

Đồng hồ mâm trống đồng đông sơn
Chất liệu đồng vàng nguyên chất 100% tạo hoa văn bằng công nghệ hóa chất ăn mòn rất tinh xảo.
Kích thươc Phi 55cm