Thông tin chi tiết

Mộc long đào hoa -tranh thêu thành phẩm-CT35

SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.