Thông tin chi tiết

Ngũ hổ -Ngũ phúc lâm môn

Tranh treo tranh trí – treo phong thủy

CHẤT LIỆU TRANH VẼ MỰC NƯỚC TRÊN GIẤY XUYẾN,VIỀN BO TRANH BẰNG VẢI GẤM.
KHUNG TRANH MÀU VÂN GỖ CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG KHÔNG CONG VÊNH MỐI MỌT BỀN ĐẸP VỚI THỜI GIAN.
TRANH ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG KHUNG,LỒNG KÍNH NHƯ HÌNH ẢNH MẪU.