Thông tin chi tiết

-súng gim hậu khung ảnh
-súng bắn đinh lá
sản phẩm nhập khẩu đài loan