Thông tin chi tiết

Tranh bút lửa thư pháp chữ Tâm -TG136

Chất liệu tranh thư pháp chữ TÂM được làm từ gỗ bạch tùng vẽ tay bằng bút lửa.