Thông tin chi tiết

tranh dân gian đông hồ 100%
chất liệu giấy dó phủ điệp màu nước tự nhiên,được vẽ tay.
Khung màu vân gỗ compoxis độ bền đẹp cao.
Tranh Vinh quy bái tổ thuộc thể loại tranh Chúc tụng trong dòng tranh dân gian Đông Hồ. Tranh nói về cảnh thi đỗ vinh hiển về quê với mũ, mão, cân, đai, lọng che, cờ xí… Đây cũng hàm ý chúc các trang nam nhi học hành đỗ đạt để vinh quy có ngày