Thông tin chi tiết

Tranh đồng vàng chữ Đức-A154

TRANH CHỮ TIẾNG VIỆT – TÂM – ĐỨC -NHẪN – PHÚC -LỘC -THỌ BẰNG ĐỒNG VÀNG LIỀN TẤM

Chất liệu được chế tác bằng đồng vàng nguyên chất liền tấm,

Sản phẩm đã hoàn thiện như hình ảnh mẫu

Kích thước 1,5cm*55cm*55cm