Thông tin chi tiết

Tranh ghép bộ- Bình hoa loa kèn-HD006
Chất liệu tranh sơn mài vẽ tay.
Bộ tranh sơn mài bình hoa loa kèn ghép 5 miếng thành một bức.
Tranh bộ ghép bình hoa loa kèn