Thông tin chi tiết

-Chất liệu tranh gỗ tự nhiên cắt ghép chữ thư pháp bằng gỗ .