Thông tin chi tiết

Tranh gỗ hương -Chăn trâu thổi sáo- TG199
-Gỗ quý tự nhiên.