Thông tin chi tiết

Tranh gỗ ghép chữ thư pháp chữ Vợ chồng

Đươc chế tác cắt ghép hoàn toàn thủ công từ gỗ quý tự nhiên..