Thông tin chi tiết

Tranh gỗ nghệ thuật thư pháp chữ ĐỨC- TG047
Chất liệu tranh thư pháp chữ ĐỨC được làm từ gỗ quý tự nhiên.