Thông tin chi tiết

Tranh gỗ thư pháp bút lửa- Cha Mẹ -TG161

Gỗ Bạch Tùng vẽ tay bằng bút lửa.