Thông tin chi tiết

Tranh gỗ thư pháp chữ PHÁT-tg061
Chất liệu tranh thư pháp chữ PHÁT được làm từ gỗ quý tự nhiên.