Thông tin chi tiết

Tranh gỗ thư pháp chữ Tình Bạn -TG158
Chất liệu gỗ quý tự nhiên được cắt ghép thành bức tranh thư pháp nghệ thuật.
Sản phẩm chỉ có 01 bức duy nhất.