Thông tin chi tiết

Tranh gỗ thư pháp chữ Phúc -TG173
Đươc chế tác cắt ghép hoàn toàn bằng nhiều loại gỗ quý tự nhiên..