Thông tin chi tiết

-Tranh ghép gỗ thư pháp Ơn Cô

-Gỗ tự nhiên

TG249-1 kích thước 50*60

Tg249-2 kích thước 50*60