Tranh mặt trống đồng Đông Sơn
Tranh mặt trống đồng Đông Sơn Việt Nam
Chất liệu đồng vàng nguyên chất liền tấm dùng công nghệ ăn mòn tạo hoa văn trên mặt trống.
khung bao màu gỗ composite ,kính hoặc mika