Thông tin chi tiết

-Tranh sơn mài khảm trai, chúc thọ cụ Ông

-Tranh sơn mài,khảm trai ,bền đẹp .

Ý NGHĨA VỀ MỪNG THỌ

Để tỏ bày tâm linh trong sáng của con cháu, cũng là tấm lòng hiếu đễ với ông bà, cha mẹ, từ xưa cha ông ta đã tạo ra phong tục mừng thọ. Ấy là một nét đẹp văn hoá truyền đời và ý nghĩa trong mọi thời đại.hất liệu tranh sơn mài,khảm trai,tranh được làm thủ công,