Thông tin chi tiết

Tranh nhung kim sa thư pháp chữ NHẪN – K041
Chất liệu: vải nhung đỏ gắn kim sa vàng