Thông tin chi tiết

Tranh quạt gỗ hương liền tấm đục chạm nổi ,tứ linh

Tranh quạt gỗ hương đỏ liền tấm đục nổi cực tinh sảo ,sơn phủ pu cao cấ