Thông tin chi tiết

Tranh quạt gỗ – Mộc long đào hoa- Q04
Chất liệu làm từ gỗ tự nhiên,thư họa tranh bằng màu nước.

ý nghĩa: chữ

Đào hoa hương tự khổ san lai

tạm dịch

Sống gian khổ nhưng hoa đào vẫn thơm và tỏa sắc cho đời

ý nghĩa Cành đào:

Mọi người thường biếu cành đào để chưng ngày Tết và trừ ma quỷ. Chuyện kể rằng, cây đào là nơi trú ngụ của hai vị thần cai quản lũ quỷ. Khi ma quỷ đến phá phách nhà cửa, người dân chỉ cần chưng cành đào, chúng sẽ sợ mất vía và dạt ra xa.