Thông tin chi tiết

-CHẤT LIỆU TRANH ,SƠN DẦU ,VẢI TOAN VẼ TAY

-KHUNG TRANH MÀU GỖ HOẶC HOA VĂN NHỰA COMPOXIT

-KHUNG TRANH CÓ THỂ THAY ĐỔI MẪU CHO PHÙ HỢP TRANH.