Thông tin chi tiết

Tranh sơn dầu vẽ tay-Bác Hồ kính yêu-S168
CHẤT LIỆU TRANH SƠN DẦU VẼ TRÊN VẢI TOAN ( VẢI BỐ)
KHUNG TRANH COMPOXITS CAO CẤP BỀN ĐẸP KHÔNG CONG VÊNH , MỐI MỌT .