Thông tin chi tiết

Tranh thảm nghệ thuật – Sơn thủy hữu tình
Chất liệu tranh thảm dệt ,hàng sách tay ,thổ nhĩ kỳ