Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ thập-chữ Thọ-ct54
-SẢN PHẨM TRANH THÊU CHỮ THẬP ĐÃ THÀNH PHẨM NHƯ HÌNH ẢNH TRÊN.