Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ thập trái tim -CT66
tranh thêu tay chữ thập đã thêu thành phẩm
Tranh đã bao gồm đóng khung như hình ảnh mẫu