Thông tin chi tiết

Tranh thêu cửu ngư quần hội, hoa mẫu đơn phú quý, sản phẩm tranh đã bao gồm khung kính như hình ảnh mẫu.