Thông tin chi tiết

Tranh thêu- Hoa Sen-T197
Sản phẩm tranh thêu đã đóng khung như hình ảnh trên.