Thông tin chi tiết

-Sản phẩm tranh thêu hoa sen đã bao gồm có khung kính như hình ảnh trên.