Thông tin chi tiết

Tranh thêu tay chữ thập ( dấu nhân) MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG -BÁT MÃ TRUY PHONG

Tranh thêu mã đáo thành công, đen trắng.

Tranh đã bao gồm đóng khung lồng kính như hình ảnh,