Thông tin chi tiết

Tranh thêu tay chữ thập- Non nước hữu tình
Sản phẩm trên là tranh thêu chữ thập ( dấu X) thêu tay 100% đã bao gồm đóng khung như hình trên.