Thông tin chi tiết

Tranh thêu tay-Hoa khai phú quý-tct63
Đây là sản phẩm tranh đã thêu thành phẩm và đã lồng khung kính như hình ảnh giới thiệu.