Thông tin chi tiết

Tranh thêu chữ Nhẫn thư pháp ,khung +kính bền đẹp

-Phúc sinh phú quý gia đình thịnh

-Lộc tấn vinh hoa phú quý hưng