Thông tin chi tiết

Tranh thêu – Văn miếu Hà Nội (Khuê văn các – Quốc tử giám )

Chất liệu thêu chỉ bóng đẹp sắc xảo

Tranh đã bao gồm lồng khung kính như mãu ảnh.

Kích thước 67*90cm