Thông tin chi tiết

-chất liệu tranh thêu đã bao gồm lồng khung ,kính như hình ảnh mẫu.
-khung tranh có thể thay đổi mẫu